Виховна робота

 • Кредо:
  „Ідеалом виховання є гармонійно розвинута, високоосвічена, соціально активна й   національно свідома людина...”
  Концепція виховання дітей та молоді  
  „Якщо ти хочеш виховати свого учня  в усіх  відношеннях, ти повинен знати його в усіх відношеннях.” Д.К.Ушинський

   

  Виховна система - явище, що розвивається. Вона створюється, удосконалюється, регресує, оновлюється, помирає. Розвиток системи – процес керований. Щоб успішно керувати її розвитком, необхідно чітко уявити закономірності, тенденції й етапи цього процесу.


      

  Будь-яка виховна система проходить у своєму розвитку чотири етапи (за В.А. Краковським та М. Сидоркіним):

  ·                   етап становлення ;

  ·                   етап стабільного розвитку;

  ·                   етап завершальний;

  ·                   етап відновлення і перебудови системи.

  Весь  педагогічний колектив творчо і наполегливо працює над визначеною метою „Виховувати гармонійно розвинену особистість, яка має і здатна жити в новому суспільстві”, використовуючи в своїй роботі інноваційні технології виховання.

  Педагогічні ідеї:

  ·        формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу;

  ·        підвищення уваги до правової освіти та виховання учнів, прищеплення поваги до Конституції, державної символіки, Законодавства України, забезпечення духовної єдності поколінь;

  ·        забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості;

  ·        розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов для самореалізації школярів;

  ·        формування основ здорового способу життя, розвиток духовних і фізичних можливостей особистості, фізична підтримка дитячого організму.

  Головна мета:

  Виховувати гармонійно розвинену особистість, яка має і здатна жити в новому суспільстві.

  Вирішення даної проблеми ґрунтується на реалізації ідеї комплексного підходу до виховання.

  Концептуальною основою такого підходу є науково обґрунтована прогностична функція, на побудування системи, орієнтованої на цілісну особистість.

  Концепція виховної системи:

  Концепція виховної системи спеціалізованої школи спрямована на реалізацію „Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті”.

  Основні принципи виховання:

  ·        педагогічне співробітництво учня і учителя при їх повному взаєморозумінні, повазі до особистості кожного;

  ·        розвинута система самоврядування;

  ·        педагогічна співпраця з батьками;

  ·        відкриття специфіки особистості, вивчення здібностей, можливостей, схильностей, психофізичного етапу;

  ·        вивчення покликання особистості, схильностей до розмежування виду наук і занять за інтересами;

  ·        становлення ціннісних систем особистості, які визначають її життя і діяльність;

  ·        створення умов для актуалізації самовираження в різних сферах діяльності;

  ·        єдність загальнолюдського і національного у формуванні високої культури, гуманістичного мислення крізь призму національного;

  ·        оптимізація виховного процесу

  Об’єкти діяльності:

  ·       Учні 

  ·       Вчителі

  ·       Адміністрація

  ·       Батьки

  ·       Бібліотека

  ·     Районний Будинок школярів та юнацтва (БШЮ)

  ·     Сільський ФАП

  ·     Дільничний інспектор

  ·     Друзі школи

  ·     Сільський Будинок культури

             

  Основні напрями виховання:

  Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за основними напрямками:

  ·        Ціннісне ставлення до суспільства і держави

  ·        Ціннісне ставлення до людей

  ·        Ціннісне ставлення до природи

  ·        Ціннісне ставлення до мистецтва

  ·        Ціннісне ставлення до праці

  ·        Ціннісне ставлення до себе

    Основні форми виховання:

  1.     Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, створення фотолітопису школи, випуск шкільної газети „Голос школи” ).

  2.     Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, екскурсії, свята, ляльковий театр, ярмарки, огляди-конкурси, олімпіади).

  3.     Інтегративні (КВК, фестивалі, гуртки).

  4.     Діалогічні (бесіди, виховні години).

  5.     Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота).

  6.     Наочні (Зал бойової Слави,  зал «Мала художня галерея», книжкові виставки, тематичні стенди).

   

       У школі діють гуртки:

  ·        Солістів-вокалістів

  ·        Футбол

  ·        Волейбол

  ·        Шкіряний м’яч

  ·        Ляльковий театр

  ·        Історико - краєзнавчий

  ·        Цікава інформатика

  ·        Патріот

  ·        Хореографічний

  ·        Консультації з предметів

  ·        Факультативи

  ·        Образотворчого мистецтва

    Як пріоритетні та системно утворюючі в школі використовуються шість напрямків діяльності, які визначаються, насамперед, інтересами та потребами учнів, потенційними можливостями школи:

  ·        Спортивний

  ·        Морально-естетичний

  ·        Громадянське виховання

  ·        Правовий

  ·        Формування здорового способу життя

  ·        „Школа сприянню здоровя”  

   Методи роботи:

  ·        організаційні

  ·        словесні

  ·        наочні

  ·        відвідування музеїв та інших культурних закладів

  ·        лекції

  ·        бесіди

  ·        тематичні місячники, тижні

  ·        анкетування

  ·        оформлення наочності (куточки, виставки малюнків, тематичні класні газети, вітальні листівки)

  ·        консультації

  ·        робота з обдарованими дітьми 

  Педагогічні знахідки:

  ·        виборча компанія до учнівського парламенту

  ·        випуск газети учнівського самоврядування „Голос школи”

  ·        традиційні шкільні свята

  ·        профілактичний театр „Неспокійні серця”

  ·        конкурс „Кращий клас року”

  ·        дні здоровя, фізкультури і спорту

  ·        шкільна гра-випробування „Котигорошко”

  ·        КВК

  ·        Фотолітопис  шкільного життя

  ·        Підключення до всесвітньої мережі Інтернет

  ·        Школа сприяння здоровю

  ·        Ляльковий театр

  ·        Щорічне визначення кращих учнів року

  ·        Пришкільні відпочинкові табори з денним перебуванням «Росавка» та «Росава»

  ·        Вечір – зустріч «Випускників до себе школа кличе»

  ·        Зал Бойової Слави

  ·        Зал «Мала художня галерея»

  ·        Зал Педагогічної Слави

  ·        КТС «Щедрість рідної землі»

  ·        КТС «Наша школа – наш рідний дім»


  Результат:

  Виховання гармонійно розвиненої особистості – громадянської відповідальної, гуманної, духовно зрілої, фізично досконалої, здорової, вільної, естетично розвиненої, ініціативної і активної, готової до самооцінки і самовиховання, здатної жити в новому суспільстві