Адаптація першокласників

ДІАГНОСТИКА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ

Протягом вересня, практичним психологом була проведена діагностика адаптації першокласників до школи, за участі класного керівника Момро Вікторії Іванівни та соціального педагога Чупилки Олени Олександрівни.

          Процес адаптації першокласників відбувається на рівнях:

·         Біологічному ( пристосування до нового режиму навчання і життя).

·         Психологічному (доручення до нової системи вимог, пов’язаних із виконанням навчальної діяльності).

·         Соціальному ( доручення до учнівського колективу).

Усе це спричиняє суттєву перебудову життя, фізіологічних і психічних станів першокласників, що супроводжується неприємними відчуттями дискомфорту, швидким накопиченням нової інформації й особистісними змінами.

Критерії адаптації умовно можна поділити на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні показники адаптації – це адекватна поведінка та успішне навчання. До суб’єктивних належать самовдоволення, яке виявляється в емоційному стані, та внутрішній комфорт.

 Для оцінки рівня адаптації першокласників психолог використовувала такі види роботи:

ü Зібрати та проаналізувати дані про захворюваність першокласників за минулий період;

ü Провести анкетування батьків на батьківських зборах з питань адаптації першокласників;

ü Здійснити спостереження разом з вчителем за допомогою “Опитувальника для визначення рівня адаптації дитини до школи” (Л.М. Ковальова, Н.Н. Тарасенко);

ü Продіагностувати першокласників за допомогою методики особистісних відносин, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій “Будиночки” (О.А. Орєхова);

ü Провести проективну методику “Школа звірів” (автори Вьюнова Н.І., Гайдар К.М.), яка дає можливість вивчити мотиваційну сферу, відношення дитини до вчителя, до однокласників, до навчання в школі, а також шкільну тривожність.

Результати діагностики, висновки та рекомендації додаються.


ĉ
Станіслав Іванович Яременко,
31 жовт. 2017 р., 01:50
Comments