Нормативно-правова база

Статут Степанецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської області

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ        ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

 1. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року.
 2. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.
 3. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
 4. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
 5. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 6. Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.
 7. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах.
 8. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 9. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.
 10. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.
 11. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
 12. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
 13. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
 14. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
 15. Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.
 16. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.
 17. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
 18. Інструкція про службові відрядження.
 19. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.  
 20. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 21. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 22. Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
 23. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
 24. Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів.
 25. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами).
 2. Положення про державну підсумкову атестацію.
 3. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (зі змінами).
 4. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (зі змінами).
 5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
 6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 7. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
 8. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.
 9. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
 10. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.
 11. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.
 12. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.
 13. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.
 14. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 15. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.
 16. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
 17. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
 18. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.
 19. Положення про психологічну службу.
 20. Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.
 21. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
 22. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 23. Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
 24. Положення про малу академію наук учнівської молоді.
 25. Положення про групу продовженого дня.
 26. Положення про куточок живої природи.
 27. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.


ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.

 1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
 2. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
 3. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція).
 4. Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.
 5. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.
 6. Інструкція по інвентаризацї.
 7. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
 1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
 2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
 3. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
 4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
 5. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 6. Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу. (Проект)
 7. Типове  положення  про  службу  охорони  праці.
 8. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
 9. Правила пожежної безпеки України.
 10. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
 11. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
 12. Правила безпеки систем газопостачання України.
 13. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
 14. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
 15. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.
 16. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.
 17. Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
 18. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.
 19. Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.
 20. Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ"
 21. Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.
 22. Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.
 23. Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.
 24. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.


Comments